گربه


معرفی میکنم پشمک خان....

مهمان چند ماهه خونه ما

شاید این روزا تو اوج کسلی و خستگی مهمون خوبی باشه......

از زمانای بچگیم که یادم میاد تا حالا همیشه یه پرنده یا یه حیوونی تو خونه بوده و شایدم لذت بخش ترین کار این باشه که با این حیوانات ناز سر و کله زدن.